تماس با ما دانلود پروژه ها تجهیزات درباره ما صفحه اصلی
 
 
 
شـرکت فـدک طـرح و سـیسـتم نـمایـنـده و وارد کننده تـجـهـیـزات حـرفـه ای صـوت، تـصـویـر و نـور تـخـصـصی
 
 
 
                       
  SANYO   DataVideo   Listen   ElectroVoice       DYNACORD       TECLUMEN   beyerdynamic   TELEX  
                                         
                         
      DIGITON       Klark Teknik   NEUTRIK   MIDAS   Clock Audio       KASCA      
                                         
                       
  K&M       CORDIAL       SONY   tc electronic   D.A.S   DENON   BEHRINGER   PULSAR  
 
 
 
FADAK DESIGN & SYSTEM I AUDITORIUM I AMPHITHEATRE I CONFERENCE ROOM I CINEMA HALL